Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Artykuł 3: Życie modlitwy

248.

Modlitwa, ofiara, apostolstwo

Modlitwa i ofiara są prawdziwym apostolstwem, nasze prace apostolskie stają się zaś płodne jedynie na skutek udziału w Chrystusowym życiu i cierpieniu. Dlatego całe nasze działanie musi być od wewnątrz przepojone modlitwą i ofiarą, abyśmy mogli coraz bardziej włączać się w życie Chrystusa.

249.

Sprawowanie Eucharystii

Eucharystia powinna być tak sprawowana, aby dla wspólnoty stawała się źródłem życia i zjednoczenia w miłości Chrystusa.

Wszyscy niech czerpią siły do apostolstwa z częstego nawiedzania i adoracji Chrystusa Pana w Najświętszym Sakramencie.

250.

Wspólne modlitwy

Członkowie każdej wspólnoty powinni zbierać się na wspólną modlitwę przynajmniej raz w ciągu dnia; gdzie zaś jest to możliwe - rano, w południe i wieczorem.

251.

Modlitwa prywatna, rachunek sumienia

Niech wszyscy troszczą się o to, by pośród prac i zleconych zadań nie zabrakło im czasu na pogłębianie życia duchowego i na modlitwę prywatną, przy codziennym zaś rachunku sumienia niech nie zaniedbują pytania o postęp w życiu duchowym i o wierność praktykom pobożności.

252.

Dni odnowy i rekolekcje

Wspólnoty miejscowe przeznaczają jeden dzień w miesiącu na odnowę duchową i na pogłębione spotkanie we wspólnocie.

Wszyscy członkowie raz w roku wezmą udział w rekolekcjach, na które należy poświęcić przynajmniej cztery dni.

253.

Odpowiedzialność wszystkich

Choć za czas i miejsce prywatnych modlitw odpowiedzialni są osobiście poszczególni członkowie, to jednak jako współbracia wszyscy powinni się wzajemnie wspomagać w zdobywaniu ducha modlitwy i w tworzeniu koniecznej atmosfery skupienia.

254.

Święta Stowarzyszenia

Specjalnymi świętami Stowarzyszenia są: uroczystość Objawienia Pańskiego, święto Królowej Apostołów i uroczystość św. Wincentego Pallottiego.