Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

Dodatki do Prawa SAC

DODATEK I. Wydalanie członków ze Stowarzyszenia
  I. Wydalenie na mocy samego prawa
  II. Wydalenie przez proces
    A. Wydalenie obowiązkowe
    B. Wydalenie możliwe członków po wiecznej konsekracji
    C. Kontaktowanie się członka z Przełożonym Generalnym
    D. Dekret wydalenia
    E. Wydalenie członka po konsekracji czasowej
    F. Usunięcie natychmiastowe i wszczęcie procesu
DODATEK II. Zasady dotyczące wyboru Rady Prowincjalnej
DODATEK III. Wyszczególnione uprawnienia rad
  A. Rada Generalna
  B. Rada Prowincjalna
  C. Rada Wspólnoty Miejscowej